Klient indywidualny

Oferta handlowa dla taryfy G11

Cena energii elektrycznej

  • 0,27 zł/kWh (netto), 0,3321 zł/kWh (brutto), obowiązuje do 31.12.2018
  • 0,36 zł/kWh (netto), 0,4428 zł/kWh (brutto), obowiązuje od 01.01.2019
  • 0,46 zł/kWh (netto), 0,5658 zł/kWh (brutto), obowiązuje od 01.01.2022

Opłata handlowa

  • e-faktura: 3,69 zł/miesiąc (brutto)
  • faktura tradycyjna: 7,38zł/miesiąc (brutto)
  • cykl rozliczeniowy: 6 miesięcy

Umowa na czas nieoznaczony, może być rozwiązana przez każdą ze stron, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jednej ze stron umowy dotarło do strony drugiej.

Wzór umowyProtokół Zdawczo-Odbiorczy