Klient indywidualny

Oferta handlowa dla taryfy G11

Cena energii elektrycznej

0,27 zł/kWh (netto), 0,3321 zł/kWh (brutto), obowiązuje do 31.12.2018
0,36 zł/kWh (netto), 0,4428 zł/kWh (brutto), obowiązuje od 01.01.2019

Opłata handlowa

e-faktura:   3,69 zł/miesiąc(brutto)

faktura tradycyjna:  7,38zł/miesiąc  (brutto)

cykl rozliczeniowy – 6 miesięcy

Umowa na czas nieoznaczony, może być rozwiązana przez każdą ze stron, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jednej ze stron umowy dotarło do strony drugiej.

Wzór umowy