Nasza siła


Twoja energia


Dystrybucja energii elektrycznej

Klienci biznesowi

Dzięki zakupowi energii elektrycznej w hurtowych ilościach możemy wynegocjować atrakcyjne stawki dla biznesu

kontakt


chronimy to co ważne


O nas

ENERHA Sp. z o.o.


ENERHA Sp. z o.o. jest polską spółką obrotu energią elektryczną, działającą obecnie na terenie objętym przez sieć dystrybucyjną Innogy Stoen Operator i PGE Dystrybucja.

Skupiamy się głównie na obsłudze firm. Od września 2017 roku rozpoczęliśmy również współpracę z klientami należącymi do grupy gospodarstw domowych.

Od 19.05.2011 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr: OEE/627/19170/W/2/2011/IB.